Podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré, 50 cm snehu.
Prevádzková doba lyžiarskeho vleku denne od 9:00 hod. - do 16:00 hod.
V blízkosti lyžiarskeho vleku je turistická ubytovňa.

Škola v prírode
Lyžiarske výcvikové kurzy
Sústredenia pre športovcov
Letné a zimné detské tábory
Športovo - turisticko - rekreačné využitie


Viac informácií o obci Nálepkovo nájdete na www.nalepkovo.sk